پخت سوم

باند فرسکو آبی

اطلاعات بیشتر

سایز

50*5