کاشی تک گل

تک گل فلوران صورتی

اطلاعات بیشتر

سایز

50*25