روشویی و کابینت 2037111

اطلاعات بیشتر

سایز

63cm